1) % 100 KDV ve Gümrük Vergileri Muafiyeti
Serbest bölgede kurulan şirketler Katma Değer Vergisi'nden (KDV), gümrük vergilerinden ve diğer tüm dolaylı vergilerden muaftır.

 

2) % 100 Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti
PortISBI'de kurulan tüm şirketler herhangi bir ön talep olmadan "Kurumlar Vergisi" veya "Gelir Vergisi" nden% 100 muaftır.

 

3) İstisnalar ve Avantajlar İçin Belirli Bir Süre Yoktur
PortISBI kullanıcıları sınırsız bir süre için söz konusu muafiyet ve avantajlardan yararlanmaktadır.

 

4) Minimum Yasaklı Madde Aralığı
PortISBI yasaklı maddelerle ilgili asgari kısıtlamaya sahiptir. (Alkollü içeceklerin, sigaraların çoğu serbest bölgelerin aksine izin verilir.)

 

5) Kar Transferi Fırsatı
Serbest liman ve bölge faaliyetlerinden elde edilen gelir ve kazançlar, izin alınmadan dünyanın herhangi bir yerine serbestçe aktarılabilir.

 

6) Eşit muamele
Menşei ne olursa olsun, tüm firmalar serbest bölgelerde sağlanan teşvik ve avantajlardan eşit olarak yararlanmaktadır.

 

7) Stoklamada Zaman Sınırlaması Yok
Serbest bölge içerisinde sınırsız bir süre için mal stoklamak mümkündür.

 

8) Para Birimi Kısıtlaması Yok
Her ödeme serbest bölgede çevrilebilir para birimleri ile yapılmaktadır.

 

9) Azalan Bürokrasi
Uygulama ve işletme sürecinde bürokrasi en aza indirgenmiştir.

 

10) Rekabetçi Altyapı Standartları
PortISBI Gazimağusa Serbest Limanı ve Bölgesi'nin altyapısı uluslararası standartlarla rekabet etmektedir. Ofislerin ve depoların kiraları diğer ülkelere göre daha düşüktür.