Serbest Bölge Nedir?

 

Yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı,sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir.

 

* Ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük bölgesi dışında sayılan,

* Ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı,

* Sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı,

* Fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir.

 

Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantaj ve İmkanlar

 

► Üretim, Ticaret ve diğer hizmet sektörlerinde bölgede yürütülen faaliyetlerden doğan tüm ticari kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

 

► Gümrük vergisi ve KDV'den %100 muafiyet. 

 

► Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden %100 muafiyet.

 

► Emlak vergisinden %100 muafiyet.

 

► Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere %100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.

 

► Her tür alım satım ve transit ticari faaliyetler, transit depolama olanağı

 

► Serbest Liman ve Bölge'ye ithal edilmiş ürünlerin montajı ve onarımı