Hizmet Türü    
Kapalı Alan Özel Depolama  m²/ay $ 6,00 
Kapalı Alan Ardiye Depolama m²/ay $ 0,33
Açık Alan Depolama m²/ay $ 6,00 
Ofis Kiralama m²/ay $ 15,00 
Posta Kutusu Kiralama Yıllık $ 1.200

Genel Gider Katılım Payı

(Ortak aydınlatma, temizlik, güvenlik ve diğer yönetimsel masraflar)

m²/ay      $ 0,85 
Ambar/Konteyner Dolum/Boşaltım Tarifesi                                                          
20 ft Konteyner (yükün paletli olması) Adet $ 81
20 ft Konteyner (dökme yük) Adet $ 100
40 ft (ve highcubic) Konteyner (paletli) Adet $ 135
40 ft (ve highcubic) Konteyner (dökme yük) Adet        $ 165
Elleçleme ve Nakliye                              
Tam Palet Streçleme (shrinkwrap)                                                      Palet $ 4       
Yarım Palet Streçleme (shrinkwrap) 1/2 Palet $ 2
Elleçleme-İşçilik Ücreti Saat $ 13
Elleçleme-İşçilik Ücreti Gün $ 80
Forklift Operatörü Saat $ 15
Forkliftli Elleçleme(2,5 ton kapasiteye kadar-operatör ücreti dahil) Saat $ 35
Bölge İçi Devir veya Satış Evrakı(her devir veya satış için) Adet $ 30
Bölgeler Arası Geçiş Evrakı Adet $ 30
PortİSBİ Çıkış Bildirgesi (koçan) Koçan $ 30
PortİSBİ Memuru Nezaret Ücreti Saat $ 30
Serbest Bölge Personel Giriş Kartı Yıllık $ 40
Serbest Bölge Araç Giriş Kartı Yıllık $ 40
Park Ücreti Günlük $ 4