Expomed Eurasia Fuarı İnovasyon Alanında yerimizi aldık

 

Expomed Eurasia Fuarı İnovasyon Alanında yerimizi aldık. Serbest Bölgelerde İhracat Odaklı Kümelenme Modeli'ni genel müdürümüz Ergenekon Küçük'ün katılımıyla aktardık.  

Kümelenmenin bilinen ve ispatlanan faydaları arasında, yenilik faaliyetini destekleyerek yeniliğin ticarileşmesini kolaylaştırması, verimliliği ve istihdamı artırması, “rekabet ve işbirliği” olanağını sağlaması bulunmaktadır.

 

► Kümelenme modeli çerçevesinde, başta KOBİ’ler olmak üzere firmalarımız arasındaki işbirliği imkânlarının geliştirilmesi,
► Yenilikçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi,
► Yabancı sermayenin çekilmesi,
► Ölçek ekonomilerinin yaratılması,
► Bölgesel ve ulusal düzeyde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik politikanın ortaya konulması hedeflenmektedir.